Podaci o firmi

Naziv firme Chrono Sport System
Ime i prezime ovlašćenog lica Snežana Todosić
Poreski identifikacioni broj (PIB) 108944277
Matični broj 63813567
Šifra delatnosti 9329
Sedište firme Beograd
Opština Zvezdara
Broj telefona +381 692319250
E-mail snezana@chronosport.co.rs
Račun devizni 125120000000467653 – Piraeus banka
Račun dinarski 125-182106541 – Piraeus banka

Preuzmite informacije u PDF formatu.

Comments are closed.